TRITON DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 194
02-390 Warszawa
Oddział: al. Katowicka 70, 05-830 Nadarzyn

NIP 522-000-07-14, REGON 012658003 KRS: 0000023078 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 25.458.092 PLN

Więcej