Od 1998 roku Spółka (wówczas działająca pod firmą AS Motors S.A.) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 22 kwietnia 2004 roku akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych.
Więcej
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" 
Więcej

Od 1998 roku Triton Development S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące historii Spółki na GPW:

Więcej