Historia spółki na GPW

Od 1998 roku Triton Development S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące historii Spółki na GPW:


- 16 kwietnia 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych w Warszawie nadała Spółce status spółki publicznej.

- Na przełomie czerwca i lipca 1998 roku miała miejsce publiczna subskrypcja akcji serii C.

- 12 listopada 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- W 2000 roku, podczas rozdania dorocznych nagród "Byka i Niedźwiedzia" przyznawanych przez Gazetę giełdy "PARKIET" Spółka otrzymała statuetkę złotego byka za najwyższą stopę zwrotu na rynku równoległym w 1999 roku.

- Od 22 kwietnia 2004 roku, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych.

- 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną akcji serii D.

- W październiku 2007 roku przeprowadzono Publiczną Ofertę, w wyniku której objęto wszystkie oferowane akcje serii D o łacznej wartości emisji 101 mln złotych.

W grudniu 2014 roku przeprowadzono scalenie akcji w stosunku 4:1 oraz połączenie serii C i D w jedną serię C. W wyniku scalenia w obrocie giełdowym znajduje się 5 239 523 akcji na okaziciela serii C.