Raporty okresowe

Raporty okresowe na GPW


ROK 2018

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2018

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2018
- Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Triton Development S.A
- Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Grupy Kapitałowej Triton Development S.A

Raport kwartalny I kw.:

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018


ROK 2017

Raport roczny 2017 jednostkowy:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2017
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2017
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2017
- Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017
- Oświadczenia zarządu TD SA 2017
- Sprawozdanie z badania raportu rocznego TD SA 2017

Raport roczny 2017 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2017
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TD SA 2017
- Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2017
- Oświadczenia zarządu TD SA 2017
- Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego GK TD SA 2017
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2017 skorygowany
- Raport kwartalny GK TD SA za VI kwartał 2017

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2017
- Raport z przeglądu raportu za I półrocze 2017 TD
- Raport z przeglądu raportu za I półrocze 2017 GK TD

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2017


ROK 2016

Raport roczny 2016 jednostkowy:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2016
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2016
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2016
- Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016
- Oświadczenia zarządu TD SA 2016
- Opinia audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2016
- Raport audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2016

Raport roczny 2016 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2016
- Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2016
- Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2016
- Oświadczenia zarządu TD SA 2016
- Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2016
- Raport audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2016

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2016
- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2016

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2016
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania TD SA za I półrocze 2016
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK TD SA za I półrocze 2016

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2016

ROK 2015

Raport roczny 2015 jednostkowy:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2015
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2015
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2015
- Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2015
- Oświadczenia zarządu TD SA 2015
- Opinia audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2015
- Raport audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2015

Raport roczny 2015 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2015
- Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2015
- Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2015
- Oświadczenia zarządu TD SA 2015
- Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2015
- Raport audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2015

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2015
- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2015

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2015
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania TD SA za I półrocze 2015
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK TD SA za I półrocze 2015

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2015

 

ROK 2014

Raport roczny 2014 jednostkowy:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2014
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2014
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2014
- Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014
- Oświadczenia zarządu TD SA 2014
- Opinia i raport Deloitte jako audytora do spr TD SA 2014

Raport roczny 2014 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2014
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2014
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2014
- Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014
- Oświadczenia zarządu TD SA 2014
- Opinia i raport Deloitte jako audytora do spr TD SA 2014

 Raport kwartalny: III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2014
- Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2014

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014 cz. 2
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014 cz. 3

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2014

ROK 2013

Raport roczny 2013 jednostkowy:

- List Prezesa Zarządu TD SA 2013
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2014
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2013
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2013
- Wybrane dane finansowe TD SA 2013
- Raport i oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013
- Oświadczenia Zarządu TD SA 2013
- Opinia i raport audytora TD SA 2013

Raport roczny 2013 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu GK TD SA 2013
- Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2013.pdf
- Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2013
- Skonsolidowane wybrane dane finansowe GK TD SA 2013
- Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2013 r
- Opinia i raport audytora GK TD SA 2013

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2013
- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2013

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2013

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2013

ROK 2012

Raport roczny 2012 jednostkowy:

List Prezesa Zarządu TD SA 2012
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2012
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2012
- Wybrane dane finansowe TD 2012
- Raport i oświadczenie TD SA dot. ładu korporacyjnego 2012
- Oświadczenia Zarządu TD SA 2012
- Opinia i raport Audytora do sprawozdania TD SA 2012

Raport roczny 2012 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu GK TD 2012
- Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2012
- Sprawozdanie z działalności GK TD 2012
- Skonsolidowane wybrane dane finansowe TD 2012
- Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2012
- Opinia i raport Audytora do sprawozdania GK TD 2012

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2012
- Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2012

Raport półroczny:

- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2012

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za I kwartał 2012

ROK 2011

Raport roczny 2011 jednostkowy:

List Prezesa Zarządu TD SA 2011
- Sprawozdanie finansowe TD SA 2011
- Sprawozdanie z działalności TD SA 2011
- Wybrane dane finansowe TD 2011
- Raport i oświadczenie TD SA dot. ładu korporacyjnego 2011
- Oświadczenia Zarządu TD SA 2011
- Opinia i raport Audytora do sprawozdania TD SA 2011

Raport roczny 2011 skonsolidowany:

- List Prezesa Zarządu GK TD 2011
- Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2011
- Sprawozdanie z działalności GK TD 2011
- Skonsolidowane wybrane dane finansowe TD 2011
- Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2011
- Opinia i raport Audytora do sprawozdania GK TD 2011

Raporty kwartalne III i IV kw.:

- Raport GK TD SA za IV kwartał 2011
- Raport GK TD SA za III kwartał 2011

Raport półroczny:

- Raport GK TD SA za I półrocze 2011

Raport kwartalny I kw.:

- Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2011

 

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

ROK 2006