Struktura spółki

TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

  • TRITON DEVELOPMENT S.A.
  • TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
  • TRITON WINNICA Sp. z o.o.
  • TRITON INVESTMENT Sp. z o.o.
  • TRITON REAL MANAGEMENT Sp. z o.o.
  • TRITON PROPERTY Sp. z o.o.
  • TRITON KAMPINOS Sp. z o.o.
  • TRITON ADMINISTRACJA  i ZARZĄDZANIE  Sp. z o.o.
  • TRITON COUNTRY Sp. z o.o.