fbpx

Dane Spółki

DANE ADRESOWE

TRITON DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 194
02-390 Warszawa
Oddział: al. Katowicka 70, 05-830 Nadarzyn

NIP 522-000-07-14, REGON 012658003 KRS: 0000023078 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 25.458.092 PLN

TRITON DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizująca inwestycję TRITON PARK

NIP 701-00-44-818, REGON 140312515
KRS: 0000243458 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.500.000 PLN

TRITON WINNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizująca inwestycję TRITON WINNICA

NIP 701-010-75-71, REGON 141302832
KRS: 0000300000 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 17.850.000 PLN