fbpx

Kalendarium Spółki

KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Typ raportu Data publikacji
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
za I kwartał 2019 roku 30.05.2019
za III kwartał 2019 roku 29.11.2019
Raport półroczny skonsolidowany, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2019 roku 30.09.2019
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 rok 30.04.2019