fbpx

Kalendarium Spółki
Calendar

KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH

CALENDAR OF CORPORATE EVENTS

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Schedule of publication of periodical reports

Typ raportu * Report type Data publikacji * Issue date
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Extended consolidated quarterly reports:
za I kwartał 2021 Roku
for the 1st quarter of 2021
28.05.2021
za III kwartał 2021 Roku
for the 3rd quarter of 2021
29.11.2021
Raport półroczny skonsolidowany, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2021 roku
Semi-annual consolidated report, expanded to include the Issuer’s individual report for the first half of 2021
30.09.2021
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok
Separate and consolidated annual report for 2020
30.04.2021