fbpx

Relacje Inwestorskie

O SPÓŁCE

Struktura, akcjonariusze i władze spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia.

DANE FINANSOWE

Podstawowe wskaźniki
oraz wybrane dane finansowe.

RAPORTY SPÓŁKI

Bieżące i okresowe raporty dla potrzeb
Giełdy Papierów Wartościowych.

SPÓŁKA NA GPW

Notowania, ład korporacyjny oraz historia
spółki na GPW.

KALENDARIUM

Harmonogram publikacji raportów okresowych
na potrzeby GPW.

DANE SPÓŁKI

Podstawowe dane spółki: adres, NIP, Regon,
KRS, kapitał akcyjny.