fbpx

Raporty Spółki
Reports

RAPORTY OKRESOWE I BIEŻĄCE

CURRENT AND PERIODICAL REPORTS

Raporty okresowe i bieżące na GPW

Periodical and current reports for the Warsaw Stock Exchange.

ROK 2021

Raport kwartalny III kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2021

Raport półroczny:

–  Triton Development S.A. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021
–  Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Triton Development S.A.
–  Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Grupy Kapitałowej Triton Development S.A

Raport kwartalny I kw.:

–  Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2021

ROK 2020

Raport roczny 2020 jednostkowy:

–  List Prezesa Zarządu TD SA 2020
–  Sprawozdanie finansowe TD SA 2020
–  Sprawozdanie z działalności TD SA 2020
–  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020
–  Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2020
–  Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2020
–  Oświadczenie w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu 2020
–  Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami jednostkowego sprawozdania finansowego 2020
–  Sprawozdanie z badania TD S.A. 2020

Raport roczny 2020 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2020
– Sprawozdanie finansowe GK TD 2020
– Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2020
– Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020
– Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2020
– Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2020
– Oświadczenie w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu 2020
– Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2020
– Sprawozdanie z badania GK TD S.A. 2020

Raport kwartalny III kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2020

Raport półroczny:

– Triton Development S.A.skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Triton Development S.A.
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Grupy Kapitałowej Triton Development S.A

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2020

ROK 2019

Raport roczny 2019 jednostkowy:

–  List Prezesa Zarządu TD SA 2019
– Sprawozdanie Finansowe TD SA 2019
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2019
– Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019
– Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2019
– Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019
– Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2019
– Sprawozdanie z badania TD SA 2019
– Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2019

Raport roczny 2019 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2019
– Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane GK TD 2019
– Sprawozdanie z działalności GK TD 2019
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019
– Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK TD za 2019
– Informacja Zarządu TD SA o wyborze firmy audytorskiej 2019
– Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2019
– Sprawozdanie z badania GK TD 2019
– Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2019

Raporty kwartalny III kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2019

Raport półroczny:

– Triton Development SA skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Triton Development S.A.
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Grupy Kapitałowej Triton Development S.A

Raport kwartalny I kw.:

Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2019

ROK 2018

Raport roczny 2018 jednostkowy:

List Prezesa Zarządu TD SA 2018
Sprawozdanie Finansowe TD SA 2018
Sprawozdanie z działalności TD SA 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2018
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2018
Sprawozdanie z badania TD SA 2018
Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2018

Raport roczny 2018 skonsolidowany:

List Prezesa Zarządu TD SA 2018
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane TD SA 2018
Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2018
Informacja Zarządu GK TD SA o wyborze firmy audytorskiej 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2018 S
Sprawozdanie z badania GK TD 2018
Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2018

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2018

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2018
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Triton Development S.A
– Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Grupy Kapitałowej Triton Development S.A

Raport kwartalny I kw.:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

ROK 2017

Raport roczny 2017 jednostkowy:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2017
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2017 
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2017
– Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017
– Oświadczenia zarządu TD SA 2017
– Sprawozdanie z badania raportu rocznego TD SA 2017

Raport roczny 2017 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2017
– Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TD SA 2017
– Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2017
– Oświadczenia zarządu TD SA 2017
– Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego GK TD SA 2017
– Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2017 skorygowany
– Raport kwartalny GK TD SA za VI kwartał 2017

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2017
– Raport z przeglądu raportu za I półrocze 2017 TD
– Raport z przeglądu raportu za I półrocze 2017 GK TD

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2017

ROK 2016

Raport roczny 2016 jednostkowy:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2016
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2016 
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2016
– Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016
– Oświadczenia zarządu TD SA 2016
– Opinia audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2016
– Raport audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2016

Raport roczny 2016 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2016
– Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2016
– Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2016
– Oświadczenia zarządu TD SA 2016
– Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2016
– Raport audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2016

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2016
– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2016

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2016
– Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania TD SA za I półrocze 2016
– Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK TD SA za I półrocze 2016

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2016

ROK 2015

Raport roczny 2015 jednostkowy:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2015
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2015 
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2015
– Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2015
– Oświadczenia zarządu TD SA 2015
– Opinia audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2015
– Raport audytora do jednostkowego sprawozdania TD SA 2015

Raport roczny 2015 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2015
– Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2015
– Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2015
– Oświadczenia zarządu TD SA 2015
– Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2015
– Raport audytora do skonsolidowanego sprawozdania TD SA 2015

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2015
– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2015

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2015
– Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania TD SA za I półrocze 2015
– Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK TD SA za I półrocze 2015

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2015

ROK 2014

Raport roczny 2014 jednostkowy:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2014
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2014 
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2014 
– Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014
– Oświadczenia zarządu TD SA 2014
– Opinia i raport Deloitte jako audytora do spr TD SA 2014

Raport roczny 2014 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2014
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2014 
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2014 
– Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014
– Oświadczenia zarządu TD SA 2014
– Opinia i raport Deloitte jako audytora do spr TD SA 2014

Raport kwartalny: III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2014
– Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2014

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014
– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014 cz. 2
– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2014 cz. 3

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2014

ROK 2013

Raport roczny 2013 jednostkowy:

– List Prezesa Zarządu TD SA 2013
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2014
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2013
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2013
– Wybrane dane finansowe TD SA 2013
– Raport i oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013
– Oświadczenia Zarządu TD SA 2013
– Opinia i raport audytora TD SA 2013

Raport roczny 2013 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu GK TD SA 2013
– Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2013.pdf
– Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2013
– Skonsolidowane wybrane dane finansowe GK TD SA 2013
– Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2013 r
– Opinia i raport audytora GK TD SA 2013

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2013
– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2013

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2013

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2013

ROK 2012

Raport roczny 2012 jednostkowy:

List Prezesa Zarządu TD SA 2012
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2012
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2012
– Wybrane dane finansowe TD 2012
– Raport i oświadczenie TD SA dot. ładu korporacyjnego 2012
– Oświadczenia Zarządu TD SA 2012
– Opinia i raport Audytora do sprawozdania TD SA 2012

Raport roczny 2012 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu GK TD 2012
– Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2012
– Sprawozdanie z działalności GK TD 2012
– Skonsolidowane wybrane dane finansowe TD 2012
– Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2012
– Opinia i raport Audytora do sprawozdania GK TD 2012

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za IV kwartał 2012
– Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2012

Raport półroczny:

– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2012

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za I kwartał 2012

ROK 2011

Raport roczny 2011 jednostkowy:

List Prezesa Zarządu TD SA 2011
– Sprawozdanie finansowe TD SA 2011
– Sprawozdanie z działalności TD SA 2011
– Wybrane dane finansowe TD 2011
– Raport i oświadczenie TD SA dot. ładu korporacyjnego 2011
– Oświadczenia Zarządu TD SA 2011
– Opinia i raport Audytora do sprawozdania TD SA 2011

Raport roczny 2011 skonsolidowany:

– List Prezesa Zarządu GK TD 2011
– Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2011
– Sprawozdanie z działalności GK TD 2011
– Skonsolidowane wybrane dane finansowe TD 2011
– Oświadczenia Zarządu GK TD SA 2011
– Opinia i raport Audytora do sprawozdania GK TD 2011

Raporty kwartalne III i IV kw.:

– Raport GK TD SA za IV kwartał 2011
– Raport GK TD SA za III kwartał 2011

Raport półroczny:

– Raport GK TD SA za I półrocze 2011

Raport kwartalny I kw.:

– Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

ROK 2006

Data Numer Tytuł
16.09.2021 16/2021 Sprostowanie do informacji podanej w raporcie bieżącym RB 15.2021
09.09.2021 15/2021 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
załącznik do RB 15.2021 odpowiedź na pismo FIZ Value C. Gregorczuk z 25.08.2021
załącznik do RB 15.2021 odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane na ZWZ
27.05.2021 14/2021 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej
17.05.2021 13/2021 Akcjonariusze pow. 5% na ZWZ TD SA 10.05.2021
10.05.2021 12/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021
05.05.2021 11/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
21.04.2021 10/2021 Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
19.04.2021 9/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających na NWZ TD SA 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów
16.04.2021 8/2021 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15.04.2021
15.04.2021 7/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej
15.04.2021 6/2021 Ustanowienie Zarządu IX kadencji
14.04.2021 5/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
09.04.2021 4/2021 Przesunięcie publikacji raportu rocznego
18.03.2021 3/2021 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał
05.02.2021 2/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
25.01.2021 1/2021 Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2021 roku


ARCHIWUM

Raporty bieżące w 2020 roku

Raporty bieżące w 2019 roku

Raporty bieżące w 2018 roku

Raporty bieżące w 2017 roku

Raporty bieżące w 2016 roku

Raporty bieżące w 2015 roku

Raporty bieżące w 2014 roku

Raporty bieżące w 2013 roku

Raporty bieżące w 2012 roku

Raporty bieżące w 2011 roku

Raporty bieżące w 2010 roku

Raporty bieżące w 2009 roku

Raporty bieżące w 2008 roku

Raporty bieżące w 2007 roku